Tanica
Brickcover
Brickcover® är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar tegel och sten mot försämring. Tack vare sin speciella katalysator tränger den djupt in i alla absorberande material och lämnar ytan och utseendet av stenen naturligt och oförändrat. Brickcover® är icke-toxiskt och lämnar ingen ytfilm. Formulan bygger på kaliumsalt som gör att behandlingen ger en extremt lång livslängd som är effektiv både på horisontella och vertikala ytor. Brickcover® tränger in i strukturen och tillåter materialet att andas normalt. Skyddar beläggning mot försämring och gör den resistent mot frys-/tin-cykler. Vid korrekt tillämpning är behandlingen garanterad för 8-10 år.


Egenskaper
 • Ultimat skydd mot mögel, bakterier, nitrater, saltutfällning.
 • Upprätthåller en hälsosam miljö.
 • Tillåter materialet att andas normalt.
 • Skyddar mot försämring.
 • Resistent mot frys-/tin-cykler.
 • Lämnar ingen ytfilm och utseendet av stenen förblir naturligt och oförändrat.
 • Färglös, luktfri.
 • Icke-toxisk och miljövänlig.
 • Garanterad behandling för 8-10 år vid korrekt tillämpning.


Mattoncini
Användningsområden
 • Terracotta och stenläggningar
 • Gips och betong
 • Tegelbeläggning
 • Fasadtegel
 • Natursten
 • Absorberande plattor, takpannor
 • Skarvar i simbassänger, duschar, terrasser etc
 • Statyer, skulpturer, pelare


Benefits

Brickcover® är kostnadseffektiv och ekonomisk. 1 liter räcker upp till 4-7 m².
economical
Brickcover® appliceras lätt genom sprutning med lågtryckspump, rulle eller pensel.
easy
Brickcover® är miljövänlig och helt giftfri.
environmentally friendly

Applicering
Brickcover® skall appliceras på helt ren och torr yta. Rengör ytan noggrannt, den måste vara fri från avlagringar av olja, färg och damm. Låt torka tills ytan är helt torr. Applicera Brickcover® tills materialet är mättat dock utan att det blir för mycket. Applicera nedifrån och upp på vertikala ytor. Med tanke på det stora utbud av tegel som finns idag, rekommenderar vi att prova Brickcover® på en liten provyta för att verifiera driftsförhållanden.


Specifikation
Sammansättning Egenutvecklad blandning av kalium methylsilantrilate in water solution
Hållbarhet 12 månader vid oöppnad förpackning
Brandfara Ingen
Miljörisk Ingen
Förvaring Skyddas mot frost och väl tillsluten förpackning
Toxicitet Ingen
Härdning ca 2 timmar
Åtgång 4-7 m² per liter
Varning Använd ej på glas och aluminium.Prestanda
Egenskaper Resultat Ref.standard
Känslighet saltutslag Inga UNI 8942/3
Permeabilitet för ånga 70% av det ursprungliga materialet
Frys-tö motstånd 50 cykler utan skada UNI 8635/11
Friktionskoefficient Torr:0,807 Våt: 0,467
Beständighet Minst 8 år*För fullständig information begär Tekniskt datablad (TDS)


Join us on Facebook Join us on Youtube Follow us on Twitter
Denna webbplats använder cookies från tredje part. För mer information läs sekretesspolicy.
Genom att stänga denna banner samtycker du till användning av cookies Stäng banner