Miljö

Ecobeton har alltid varit engagerade i miljöutmaningar och fokuserar vår uppmärksamhet på miljövänliga produkter. Ecobetons produktion och produkter påverkas starkt av vår önskan att minimera påverkan på miljön.

  • Produkterna är miljövänliga och giftfria.
  • Produkterna avger inga skadliga ämnen såsom avfall eller skadligt damm / de innehåller inte VOC.
  • Råvarorna köps främst inom 50 km från anläggningarna.
  • Produkterna ger totalt och permanent skydd.
  • Våra produkter är CE-märkta.
  • Ecobeton är certifierat enligt ISO 14001 med miljöledningssystem.


Energi för Ecobetons anläggningar kommer huvudsakligen från förnyelsebara källor.
Ecologia
Join us on Facebook Join us on Youtube Follow us on Twitter
Denna webbplats använder cookies från tredje part. För mer information läs sekretesspolicy.
Genom att stänga denna banner samtycker du till användning av cookies Stäng banner