Tanica
EverCrete® Pavishield
EverCrete® Pavishield är ett speciellt skyddande medel för att förebygga att industri- och betonggolv försämras.
Formeln bygger på vattenglas med en speciell katalysator.
Den gör att produkten kan tränga djupt in i betongen, tätar porerna och blir en permanent barriär.
EverCrete® Pavishield överensstämmer med föreskrifterna i EG-direktivet 89/106 och uppfyller kraven i standarden EN 1504-2.

Prorpieta
Egenskaper
EverCrete® Pavishield skyddar betonggolv och fungerar som en härdande förening med anti-avdunstningseffekt.
EverCrete® Pavishield är en permanent och definitiv behandling, som förbättrar villkoren för dammiga golv och att golv skadas av frys/ tin-cykler med salter.
EverCrete® Pavishield skapar en permanent barriär som skyddar mot inträngning av vatten, syror, oljor och giftiga ämnen.
EverCrete® Pavishield blockerar karbonatisering, klorider, sulfater och ger en bättre slitstyrka.
EverCrete® Pavishield är helt giftfri, säker för människor och miljö


Rivestimenti
Utmärkt bas för efterföljande beläggningar
EverCrete® Pavishield är färglös och bevarar det ursprungliga utseendet på betonggolv. Vetenskapliga tester har visat att det är en idealisk bas för vidare behandling såsom applicering av lim, hartser eller färg, för att förbättra vidhäftningen. Det ökar också tryckhållfasthet och ytnötning.
Användningsområden
- Industrigolv, nya eller gamla
- In-och utomhus-golv
- Ramper, trottoarer
- Landningsbanor, idrottsbanor
- Källare, stall. ladugårdar etc.


Fördelar

EverCrete® Pavishield är ekonomisk och kostnadseffektiv. 1 liter räcker upp till 8 kvm.
economical
EverCrete® Pavishield kan appliceras genom sprutning med en lågtryckspump, rulle eller pensel.
easy
EverCrete® Pavishield är miljövänlig och helt giftfri.
environmentally friendly

Applicering
Tillämpningar
Produkten bör appliceras i två skikt med en lågtryckspump. Ytan måste vara helt ren, fri från rester av olja och fett.
Starta från steg 3 om det är nygjutet.
Gamla betonggolv (äldre än 3 månader):
1. Golvet ska vara rent och rikligt fuktat före applikation. Tvätta golvet med golvskur-maskin alt. hetvatten-tvätt.
2. Vänta tills golvytan är torr (inom 6 -24 timmar).
3. Skaka om produkten ordentligt före användning
4. Applicera det första skiktet av produkten jämnt, fukta hela ytan.
5. Vänta tills den första beläggningen har absorberats.
6. Applicera det andra lagret (om den första beläggningen applicerats i öst-västlig riktning, applicera den andra i nord-sydlig riktning).
7. Skölj golvet inom 12 timmar från den första beläggningen , för att ta bort allt överskott med hjälp av en golvskurmaskin eller liknande.In opera 1
EverCrete® Pavishield skyddar industrigolv inomhus
In opera 2
EverCrete® Pavishield skyddar industrigolv utomhus
In opera 3
EverCrete® Pavishield skyddar betong mot försämring.
In opera 4
EverCrete® Pavishield är certifierad för användning I kontakt med livsmedel.

Specifikationer
Sammansättning Patenterad blandning av vatten vattenglas
Hållbarhet 12 månader i oöppnad förpackning
Brännbarhet Ej brandfarlig
Miljörisk Inga
Organiska egenskaper Färglös, luktfri vätska
Förvaring Förvaras frostfritt och tätt försluten
Toxicitet Inga
Härdning 36 dagar. (Trafik efter några timmar)
Antal m2 per liter 6-8 kvm
Varning Håll borta från glas och aluminium


Prestanda
Egenskaper Resultat Referens standard
Frys-/ tin motstånd 300 cykler utan skador UNI 7087/72
Motstånd mot avisningssalter Utmärkt UNI 7087/72
Motstånd mot ytkompression Genomsnittlig ökning med 30%
Slitstyrka 100% ökning Metod ORF
Penetrationsdjup upp till 34 mm
Vidhäftning till bindemedel, hartser, lacker Förbättrad AMA-83 Sverige
Saltutslag Inga
Absorption av oljor och fett 67% reduktion
Anti-avdunstning Utmärkta resultat ASTM C-309 till 74

* För utförligare information vänligen se TDS (Technical Data Sheet)
Join us on Facebook Join us on Youtube Follow us on Twitter
Denna webbplats använder cookies från tredje part. För mer information läs sekretesspolicy.
Genom att stänga denna banner samtycker du till användning av cookies Stäng banner