EverCrete® Vetrofluid
EverCrete® Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel för att skydda betong från försämring. Formeln är baserad på vattenglas med en speciell katalysator, som gör att produkten kan tränga in i betongen upp till 40 mm. Den tätar porerna i betongen och blir en permanent barriär.
EverCrete® Vetrofluid kan appliceras för permanent vattentätning och skydd för alla typer av betong, färska, mogna och för reparationer.
EverCrete® Vetrofluid överensstämmer med föreskrifterna i EG-direktivet 89/106 och uppfyller kraven i standarden EN 1504-2.
EverCrete® Vetrofluid


Egenskaper
EverCrete® Vetrofluid garanterar permanent vattentätning av betong, även med negativ dragkraft.
EverCrete® Vetrofluid ger betongen extraordinär motståndskraft mot frys-och upptinings-cykler, och skyddar mot klorider, sulfater och upptiningsalter. även efter 300 cykler av exponering för frysning och upptining, är betong behandlad med EverCrete® Vetrofluid, perfekt bevarad och otroligt tålig.
EverCrete® Vetrofluid är en permanent lösning mot karbonatisering och inträngning av klorider. Den upprätthåller en stabil alkalisk miljö med tiden som helt skyddar armeringen.
EverCrete® Vetrofluid är certifierad för användning i kontakt med dricksvatten och är en utmärkt barriär mot kemiska angrepp.
EverCrete® Vetrofluid blockerar vatten / tillskjutande fukt när den används på fundamenten av konstruktioner. Den hindrar betongen från att frigöra cementdamm i miljön, hindrar effektivt inträngning av föroreningar och ger därmed en hälsosammare miljö.
EverCrete® Vetrofluid är luktfri, färglös och giftfri.
EverCrete® Vetrofluid är en permanent och slutgiltig behandling.
Corrosione ferro


Calcestruzzo non trattato
Obehandlad betong
Calcestruzzo trattato
Betong behandlad med EverCrete® Vetrofluid


Fördelar

EverCrete® Vetrofluid är ekonomisk och kostnadseffektiv. 1 liter räcker upp till 4 kvm.
Economical
EverCrete® Vetrofluid kan appliceras genom sprutning med en lågtryckspump, rulle eller pensel.
Easy
EverCrete® Vetrofluid är miljövänlig och helt giftfri. Certifierad för användning i kontakt med dricksvatten och livsmedel.
Environmentally friendly
Utilizzi
Användningsområden
  • Broar, tunnelbanor, dammar, tunnlar, vägar, trottoarer
  • landningsbanor, cykel- och skateparker
  • Parkeringsplatser, gator, gårdar, rännor, ramper
  • Vatten, brunnar, dammar, pooler
  • Stall, vid produktion av majs och hö, svinhus, silos
  • Vinkällare, källare, grunder, plattor
  • Restaurering, dekorativ betong, statyer, konst
  • Stadion, idrottsanläggningar
  • Var som helst där du vill öka hållbarheten hos betongkonstruktionerApplicering
EverCrete® ska appliceras i två skikt med en lågtryckspump, rulle eller pensel på ytor rena och fria från damm, fett-och oljerester. Applicera det första lagret till mättnad utan att låta det droppa, vänta tills ytan är torr och applicera den andra beläggningen efter att det första har torkat upp. Applicera vatten på äldre betong dagen innan, om den inte redan är fuktig. Applicera nedifrån och upp på lodräta ytor. Skaka produkten noggrannt före användning.
Specifikationer
Sammansättning Patenterad blandning av vatten och vattenglas
Hållbarhet 12 månader vid oöppnad förpackning
Brännbarhet Ej brandfarlig
Miljörisk Inga
Organiska egenskaper Färglös, luktfri vätska
Förvaring Förvaras frostfritt och i väl tillsluten förpackning
Toxicitet Inga
Härdning 36 dagar. (Trafik efter några timmar)
Antal m2 per liter 3-4 kvm
Varning Håll borta från glas och aluminium


Prestanda
Egenskaper Resultat Referens standard
Karbonatisering Totalt motstånd UNI 9944
Kontakt med dricksvatten Certifierad D.M. 21.03.73
Frys-tö-motstånd 300 cykler utan skador UNI 7087/72
Vattenabsorption under tryck 70% minskning UNI 7699
Motstånd mot undertryck 1MPa - ca. 10 Atm Sintef
Penetrationsdjup upp till 40 mm
Kemisk beständighet Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, kaustiksoda m.m.
* För fullständig information beställ TDS (Technical Data Sheet)
Join us on Facebook Join us on Youtube Follow us on Twitter
Denna webbplats använder cookies från tredje part. För mer information läs sekretesspolicy.
Genom att stänga denna banner samtycker du till användning av cookies Stäng banner