RETNINGsLINJENE for personvern på dette nettstedet  

Informasjon om behandling av personopplysninger

Ecobeton Italia S.R.L., med registrert kontor i via G. Galilei, 47, 36030 Costabyara (VI), CF og P. IVA det 02715020240 (heretter "eier"), som innehaver av behandlingen, informerer deg i henhold til art. 13 D. LGs. 30.6.2003 N. 196 (heretter "Privacy Code") og art. 13 EU-forOrdning no 2016/679 (heretter "GDPR") at dine data vil bli behandlet på følgende måter og formål:

1. gjenstand for behandling

Eieren behandler personlige, identifisere og ikke-sensitive data (i særdeleshet, fornavn, etter navn, regnskapskode, moms, e-post, telefonnummer-heretter, "personopplysninger" eller "data") kommunisert av deg under registreringen til nettstedet til eieren og/eller Når du abonnerer på nyhetsbrev tjenesten tilbys av eieren.

2. formålet med behandlingen

Din personlige informasjon er behandlet:
a) uten ditt uttrykkelige samtykke (art. 24 lit. A, b, c personvern kode og art. 6 tent. b og GDPR), for følgende formål av tjenesten:

 • Tillat å registrere til nettstedet;
 • Administrere og vedlikeholde nettsiden;
 • Tillat abonnementet på nyhetsbrev tjenesten som tilbys av eieren og eventuelle andre tjenester du kan kreve;
 • Oppfylle de pre-kontraktsmessige, kontraktsmessige og skattemessige forpliktelser som oppstår fra forbindelsene med deg i å være;
 • Oppfylle de forpliktelser fastsatt av lov, regulering, samfunnet lovgivning eller en bestilling av myndighet;
 • Forhindre eller avdekke uredelige aktiviteter eller ondsinnet misbruk av nettstedet;
 • Å utøve rettighetene til innehaveren, for eksempel retten til forsvar i retten.
B) etter ditt spesifikke og distinkte samtykke (Artt. 23 og 130 Privacy Code og art. 7 GDPR) for følgende markedsføringsformål:
 • sende deg via nyhetsbrev, kommersiell kommunikasjon og/eller reklamemateriale på produkter eller tjenester som tilbys av eieren.
Vi påpeker at hvis du allerede er vår kunde, kan vi sende deg kommersiell kommunikasjon knyttet til tjenester og produkter av eieren som ligner de du allerede har brukt, lagre uenighet (art. 130 c. 4 Privacy Code).

3. metode for behandling

Behandlingen av dine personlige data er utført ved hjelp av operasjoner indikert i art. 4 personvern kode og kunst. 4 no. 2) GDPR, nemlig: innsamling, registrering, organisering, bevaring, konsultasjon, bearbeiding, modifisering, utvelgelse, ekstraksjon, sammenligning, bruk, samtrafikk, blokkering, kommunikasjon, sletting og ødeleggelse av data. Din personlige informasjon er underlagt både papir og elektronisk og/eller automatisert behandling.
Eieren vil behandle personlige data for den tiden som er nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål og i alle fall for ikke mer enn 10 år fra opphør av forholdet i forbindelse med bruk av tjenesten og for ikke mer enn 2 år fra innsamling av data i markedsføringsøyemed.

4. tilgang til data

Dine data kan gjøres tilgjengelig for de formålene som er fastsatt i art. 2. A) og 2. B):

 • Til ansatte og samarbeidspartnere av rightholder, i deres kapasitet som interne appointees og/eller ledere av behandling og/eller systemadministratorer;
 • Et selskap av Ecobeton-gruppen som abonnenten er medlem av (for eksempel for kundestøtte aktiviteter og/eller rådgivning dersom kundens prosjekt er i utlandet, for lagring av personopplysninger, osv.) eller tredjeparter (for eksempel leverandør for administrasjon og Vedlikehold av nettstedet, leverandører, kredittinstitusjoner, profesjonelle bedrifter, etc.) som utfører outsourcing aktiviteter på vegne av eieren, i sin kapasitet som eksterne ledere av behandlingen.

5. data kommunikasjon

Uten ditt uttrykkelige samtykke (ex. art. 24 lett. A), b), d) personvern kode og kunst. 6 tent. b) og C), kan abonnenten avsløre dine data for de formål som er fastsatt i art. 2. (a) tilsynsorganer, dømmende myndigheter og alle andre parter som kommunikasjonen er obligatorisk ved lov for å utføre de nevnte formål. Dataene dine vil ikke bli spredt.

6. data overføring

Styring og bevaring av personopplysninger vil være på servere som ligger innenfor den europeiske unionen av eieren og/eller tredjepartsselskaper betrodd og behørig utnevnt som ansvarlig for behandlingen. Currently serverne er lokalisert i Italia. Dataene vil ikke være underlagt overføring utenfor EU. Det er i alle fall forstått at abonnenten, om nødvendig, vil ha rett til å flytte plasseringen av serverne i Italia og/eller den europeiske union og/eller ikke-EU-land. I så fall skal abonnenten sørge for at overdragelsen av de ekstra EU-data vil bli gjort i samsvar med gjeldende lovbestemmelser ved å fastsette, om nødvendig, avtaler som garanterer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse og/eller å vedta klausulene Europakommisjonens standard kontraktsmessige bestemmelser.

7. art av conferral av data og konsekvensene av å nekte å svare

Den conferral av data til formålene fastsatt i art. 2. A) er obligatorisk. I deres fravær, vil vi ikke kunne garantere verken registrering til nettstedet eller tjenester av kunst. 2. A).
Den conferral av data til formålene fastsatt i art. 2. B) er valgfritt i stedet. Deretter kan du bestemme deg for ikke å tildele noen data eller å nekte senere muligheten for behandling allerede gitt informasjon: i dette tilfellet, vil du ikke motta nyhetsbrev, kommersiell kommunikasjon og reklamemateriale relatert til tjenestene som tilbys av eieren. I alle fall vil du fortsatt ha rett til tjenestene nevnt i art. 2. A).

8. rettighetene til vedkommende

I din kvalitet av interesse, har du rettighetene til kunst. 7 personvern kode og kunst. 15 GDPR og nettopp rettighetene til:

 1. Få bekreftelse på eksistensen eller på annen måte av personlige data om deg, selv om de ennå ikke registrert, og deres kommunikasjon i forståelig form;
 2. Få indikasjonen: a) for opprinnelsen til personopplysninger; b) av formål og modaliteter for behandling; c) av logikken anvendt i tilfelle behandling utført ved hjelp av elektroniske instrumenter; d) den identifiserende detaljer av abonnenten, de ansvarlige og representanten utpekt i henhold til art. 5, paragraf 2 personvern kode og kunst. 3, punkt 1, GDPR; e) av fagene eller kategorier av personer som personopplysninger kan bli kommunisert eller som kan være kjent for dem som en utpekt representant på territoriet til staten, av personer som er ansvarlige eller i Charge;
 3. Få: a) oppdateringen, retting eller, når du har interesse, integrering av data; (b) avbestillingen, behandlingen anonymt eller blokkering av data behandlet i strid med loven, inkludert de som bevaring er ikke nødvendig i forhold til formålene som dataene er samlet inn eller senere behandlet; (c) attestering at transaksjonene nevnt i (a) og (b)) har blitt brakt til oppmerksomhet, med hensyn til deres innhold, av dem som har blitt kommunisert eller formidlet, unntatt der slik oppfyllelse viser seg å være umulig eller medføre En bruk av midler åpenbart uforholdsmessig i forhold til den beskyttede loven;
 4. MotSette, helt eller delvis: a) for legitime grunner for behandling av personopplysninger om deg, men er relevant for formålet med samlingen; b) behandlingen av personopplysninger om deg i forbindelse med sending av reklamemateriell eller direkte salg eller for gjennomføring av markedsundersøkelser eller kommersiell kommunikasjon, gjennom bruk av automatiserte samtale systemer uten innblanding av en operatør via e-post og/eller gjennom tradisjonell markedsføring metoder via telefon og/eller papirpost. Det er uttalt at retten til motstanden til vedkommende, som fastsatt i punkt B ovenfor, for direkte markedsføring ved hjelp av automatiserte metoder strekker seg til den tradisjonelle seg og som imidlertid fortsatt er muligheten for den personen som er opptatt av å utøve Retten til opposisjonen selv delvis. Vedkommende kan derfor bestemme seg for bare å motta kommunikasjon med tradisjonell hjelp eller bare automatisert kommunikasjon eller ingen av de to typene kommunikasjon.
Der det er aktuelt, har du også rettighetene til Artt. 16-21 GDPR (høyre for justering, rett til glemsel, rett til begrensning av behandling, rett til data portabilitet, rett til motstand), og retten til å hevde til garantisten myndighet.

9. middel til å utøve rettigheter

Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å sende:

 • Et registrert brev til Ecobeton Italia S.R.L., via G. Galilei, 47, 36030 Costabyara (VI);
 • En e-postadresse info@ecobeton.it
 • En PEC-e-postadresse italy@pec.ecobeton.it

10. mindreårige

Dette nettstedet og eierens tjenester er ikke ment for barn under 18 år og abonnenten ikke med hensikt å samle inn personlig informasjon knyttet til mindreårige. I tilfelle at informasjon om mindreårige er utilsiktet registrert, vil abonnenten slette dem innen rimelig tid, etter anmodning fra brukerne.

11. eier, leder og utnevne

Data kontrolleren er Ecobeton Italia S.R.L.
Den oppdaterte listen over personer som er ansvarlig for behandling, beholdes i lokalene til data kontrolleren.

12. endringer i denne forOrdning

Denne uttalelsen kan variere. Det er derfor tilrådelig å sjekke denne informasjonen regelmessig og for å referere til den mest oppdaterte versjonen.